Alle er velkomne i sparekassen

Sparekassen er en levende del af Fyn og tager aktivt medansvar i de lokalområder, hvor vi er - blandt andet via stærke partnerskaber, som har til formål at støtte op om uddannelse og talentpleje på Fyn. Sammen med Sparekassen Sjælland udgør sparekassen kernen i Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen - som et stærkt lokalt alternativ på Fyn og Sjælland under et fælles logo.

Alle er velkomne i sparekassen uanset alder og økonomiske vilkår. 
 
Vi er overbeviste om, at der er behov for et pengeinstitut, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark - mere menneske mindre finansmarked.

Vi kender vores kunder - og de kender os 
God og troværdig rådgivning handler i høj grad om tillid. Derfor er det vigtigt for os, at vi kender vors kunder, og at de kender os. Og vi sætter nærværet, det lokale engagement og den personlige betjening i højsædet i mødet med vores kunder.

I medgang og modgang
Vi kombinerer kompetent rådgivning med lokal indsigt, korte beslutningsveje og tilgængelighed. Og vi sætter en ære i at være der for alle vores kunder – både i medgang, modgang, og når livet går sin vante gang.

Fravalg
Vi strækker os altid langt for at tilbyde attraktive priser, hurtig ekspedition og gode vilkår, og vi har fravalgt at tilbyde komplekse finansielle produkter med høj risiko.

Sparekassen har desuden fravalgt udstedelse af aktieoptioner, warrants og konvertible obligationer til direktionen, bestyrelsen og medarbejdere.

Vi er - vi bliver – vi udvikler 
Sparekassen har besluttet ikke at lukke filialer, og sparekassens strategi er at opretholde og udvikle det eksisterende filialnet. 

Lokale og digitale 
Samtidig med at sparekassen er det stærke lokale alternativ til de store landsdækkende banker på Fyn og Sjælland, er visionen, at sparekassen skal være et digitalt alternativ for kunder over hele landet.

Sparekassens mission og vision

Hvad er målsætningen for og formålet med sparekassen? Det kan du læse nærmere om her, hvor vores mission og vision er beskrevet.

Klatrevaeg-i-Hoeng

Mission
Sparekassens formål er at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed med særlig vægt på partnerskaber inden for talentpleje og uddannelse.

Vision
Sparekassens vision er at være det markedsledende regionale og lokale alternativ til de landsdækkende banker på Sjælland, Øerne og Fyn. Samt det digitale alternativ til de store banker i hele landet. 

Sparekassen støtter talentpleje og unges muligheder for uddannelse

I sparekassen ønsker vi at bidrage til at sikre børn og unge en solid uddannelse at bygge fremtiden på. Samtidig skal vi have øje på og bakke op omkring de særlige talenter og talentmiljøer, der lyser op. 

Lokale partnerskaber 
Sparekassen har derfor dedikeret en betydelig del af vores sponsorkroner til talentpleje og -udvikling samt uddannelse via partnerskaber med foreninger, talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner i vores markedsområde.

Vi involverer os aktivt i de lokalsamfund, vi er en del af. Og håbet er, at vores kunder og samarbejdspartnere føler, at de får lidt ekstra i sparekassen, fordi vi interesserer os for livsvilkårene lokalt, hvor vi er. 

Sparekassens historie

Til glæde og gavn for lokalområdet siden 1846.

 Sparekassen grundlægges
 
 
1846: Sparekassen blev stiftet i Faaborg den 8. oktober 1846, hvor 24 af byens borgere hver indskød 25 rigsdaler som garantikapital i den nye sparekasse, der fik navnet Faaborg Spare- og Laanekasse. 

Hele Fyns lokale sparekasse
2013: Sparekassen Faaborg (nu Sparekassen Fyn) opkøbes af Sparekassen Sjælland og drives videre som selvstændigt datterselskab i Sparekassen Sjælland-koncernen. Formålet er at fremtidssikre sparekassen. En mission som lykkedes og sparekassen står i dag på et solidt økonomisk fundament.  
 

Sparekassen er og bliver også i de mindre lokalområder
 
2015: Sparekassen går mod strømmen og åbner nye filialer på Fyn. Sparekassens nyeste filial ligger i hjertet af Langeskov, hvor vi er det eneste pengeinstitut i byen.    

1846

2016


  

Vokseværk i sparekassen 
1988: Sparekassen opkøber Haandværker-Sparekassen Assens og styrker sparekassens position mod nord. Siden er også dele af Varde Bank og Ryslinge Andelskasse blevet en del af sparekassen.


  

Nyt navn og nyt logo - samme velkendte værdier
2014: Sparekassen Faaborg bliver til Sparekassen Fyn og et nyt logo - en moderne abstraktion af det gamle sparekasse-S - ser dagens lys.
  

  

 


Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland slår sig sammen 

2016: Fra 2013 til 2016 drives Sparekassen Fyn som et datterselskab af Sparekassen Sjælland. Februar 2016 offentliggøres det, at de to sparekasser sammenlægges under det fælles navn Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, men de to velkendte navnetræk Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland bibeholdes.

 

SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN-KONCERNENS FORMÅL

"Vi vil bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed med særlig vægt på partnerskaber inden for talentpleje og uddannelse."

Sparekassens organisation og ledelse

Sparekassen Sjælland og Sparekassen Fyn udgør sammen Sparekassen Sjælland-Fyn-koncernen. Tilsammen udgør de to sparekasser et stærkt lokalt alternativ på Fyn og Sjælland under et fælles logo.

I fanerne herunder kan du læse mere om direktionen, bestyrelsen, repræsentantskabet og organisationen i sparekassens hovedsæde i Holbæk.

Der er intet indhold at vise.

Regnskab, tal og rapporter

Se sparekassens regnskaber, kapitalbehov og øvrige rapporter.

2016

2015

2014

2013

Tidligere

Tab 1

2012

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport kapitalbehov 1. kvartal Risikooplysninger
Halvårsrapport kapitalbehov 2. kvartal  
  kapitalbehov 3. kvartal  
  kapitalbehov 4. kvartal  

2011

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport   Risikooplysninger
Halvårsrapport kapitalbehov 2. kvartal  
  kapitalbehov 3. kvartal  
  kapitalbehov 4. kvartal  

2010

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport   Risikooplysninger
Halvårsrapport    
     
     

2009

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport   Risikooplysninger
Halvårsrapport    
     
     

2008

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport    
Halvårsrapport    
     
     

2007

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport    
Halvårsrapport    
     
     

2006

Regnskabsrapporter Individuelt kapitalbehov Øvrige rapporter
Årsrapport