Klar til januarudsalg?

Tiden nærmer sig dagene, hvor butikkerne slår dørene op til det store udsalg, og vi kender alle til at blive grebet af idéen om at gøre et godt kup. Men hvordan sikrer du, at du reelt sparer penge – og at du ikke bliver snydt, får gjort et dårligt køb og smider penge ud af vinduet?

Vurdér hvor godt tilbuddet egentlig er
Inden du køber udsalgsvarer, er det selvfølgelig en god idé først og fremmest at overveje nøje, om du overhovedet er oprigtigt interesseret i varen. Hvis du køber noget, du aldrig får brugt, er pengene jo spildt – også selvom det var et godt tilbud.

Derudover kan du sikre dig, at du ikke senere fortryder dit køb ved at:

  • undersøge varen grundigt for fejl og mangler (normalt har du nemlig ikke retur- eller ombytningsret på udsalgsvarer.).
  • undersøge, om varen kan det, du forventer, eller om den eksempelvis allerede er forældet ved købet
  • undgå at fokusere alene på prisnedsættelsen, men vurdér, om varen er prisen værd – kig på det, varen koster – og ikke det, du sparer.

Undersøg, om der er fortrydelsesret
Som udgangspunkt gælder de samme regler for udsalgsvarer, som for andre varer, når du handler i en fysisk butik. Dog kan butikken selv bestemme, om de - i forbindelse med et udsalg – vil fjerne retur- og ombytningsretten på en vare. Typisk informerer de om det via skiltning ved kassen, ligesom det står i bunden af din kvittering, men er du i tvivl, er det en god idé at spørge, inden du betaler.

Køb trygt udsalgsvarer på nettet – med fortrydelsesret
Du har flere rettigheder, hvis du shopper online end i fysiske butikker. Når du handler på nettet, har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Det gælder også for udsalgsvarer – hvilket ofte ikke gør sig gældende, når du køber udsalgsvarer i en fysisk butik. Der er dog en række varer og ydelser, der generelt ikke er fortrydelsesret på - eksempelvis hvis du køber flybilletter eller et fritids- og kulturtilbud.

Læs disse gode råd om sikker handel på nettet, så du undgår at blive snydt, når du handler online.

Betal med dit kort og få flere rettigheder
Betalingskort er det bedste at bruge, når du handler på nettet. Betaler du med betalingskort - eksempelvis et Visa/Dankort - er du beskyttet af reglerne i betalingstjenestelovet. På den måde har du mulighed for at få dine penge tilbage i tilfælde af, at:

  • netbutikken har trukket for meget på din konto
  • hvis du ikke får din vare
  • hvis varen viser sig at være noget andet end det, du har betalt for
  • eller hvis du afviser at tage imod pakken, når den bliver leveret.

Denne mulighed har du ikke, hvis du overfører pengene direkte til butikken via en kontooverførsel.

Betaler du med et MasterCard, har du tilmed mulighed for at få en række gratis produktforsikringer - som elektronik- og hvidevareforsikring – tilknyttet dit køb.

Sammenlign betalingskort, og se dine muligheder for at få produktforsikringer.

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Det kan være svært at gennemskue, hvilke regler og rettigheder, der gælder for varer købt på udsalg, og det kan komme til at koste dig penge, du ikke havde regnet med.

Læs eventuelt om flere gode råd og rettigheder for udsalg på forbrug.dk, inden du slår dig løs i butikkernes slaraffenland af chokpriser, slagtilbud og slutspurter.

Få flere gode råd om udsalgskøb.