Velkommen til sparekassen

Vil du være en del af landets ældste sparekasse?

Som medarbejder i sparekassen har du i høj grad mulighed for at påvirke din egen hverdag. Vi har ikke nedfældet alle svar i tykke forretningsgange og tilstræber en høj grad af frihed i jobbet kombineret med stor lokal beslutningskraft.  Vi giver tryghed i ansættelsen - også når tiderne skifter - men vi stiller selvfølgelig krav, der matcher vores store ambitioner.

Vi skal levere en professionel rådgivning med afsæt i den enkelte kundes livssituation og i de lokale forhold i et sprog, som alle kan forstå og med en indlevelse, som vores kunder kan mærke.

Mulighed for nye udfordringer
Der er gode muligheder for udvikling, hvis du for eksempel ønsker at prøve kræfter med en ny stilling eller en ny type af opgaver. Samtidig har vi løbende fokus på kompetenceudvikling.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan det er at være ansat sparekassen, hvad vi forventer af vores medarbejdere, og hvad du kan forvente dig af os:

Vores organisation, historie og virkelyst
Hvordan vi tager hånd om vores medarbejderes udvikling og trivsel
Medarbejdergoder

Send os en ansøgning, eller giv os et kald
Vi slår løbende nye stillinger op. Selvom du måske ikke synes, at din profil lige matcher et aktuelt job, er du altid velkommen til at give lyd fra dig. Vi ser frem til at høre fra dig!

Organisation, historie og virkelyst

Med hovedsæde i Holbæk og filialer fordelt på hele Fyn og Sjælland er der rig mulighed for at finde drømmejobbet i sparekassen.

Hovedsæde og filialer
I hovedsædet sidder over 150 medarbejdere- og på Markedspladsen på Fyn sidder over 60 medarbejdere, der blandt andet assisterer filialerne med stort og småt. Her finder du også sparekassens ledelse og en lang række specialiserede afdelinger, der beskæftiger sig med erhverv, kredit, risiko, compliance, økonomi, HR, IT og kommunikation med mere.

I sparekassen har vi fokus på at være fysisk til stede på hele Fyn og Sjælland, hvor vores logo lyser op - ikke mindst i de mindre lokalsamfund, hvor vi flere steder er det eneste tilbageværende lokale pengeinstitut. 

Få et overblik over vores lokale filialer.
 
Landets ældste sparekasse
Vores historiske aner strækker sig helt tilbage til 1825, Det gør os til landets ældste sparekasse og fortæller historien om en sparekasse drevet af et ønske om at gøre en forskel for vores kunder og lokalsamfundet. Vores høje alder til trods er vi et moderne pengeinstitut i fortsat udvikling og bevægelse.

Formål og strategi
Sparekassen er en aktiv og medlevende partner, der tager medansvar i de lokalområder, hvor vi er, på baggrund af et robust økonomisk fundament - til glæde og gavn for vores kunder.

Alle er velkomne i sparekassen uanset alder og økonomiske vilkår. Vi er overbeviste om, at der er behov for et pengeinstitut, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark - mere menneske mindre finansmarked.

Vi sætter nærværet, det lokale engagement og den personlige betjening i højsædet. Og vi sætter en ære i at være der for alle vores kunder – både i medgang og modgang, og når livet går sin vante gang.

Læs mere om sparekassens forretningsmodel.

Jan Svenssen, filialdirektør, Odense Nord

"I filialerne nyder vi hver dag godt af det høje vidensniveau, som stabsfunktionerne i hovedsædet og Markedspladsen i Faaborg besidder. Det hjælper os med at løse de daglige opgaver effektivt - til stor glæde for både os og vores kunder.”

Henning Bahl, kunderådgiver, Faaborg

"I en dagligdag med stor lokal beslutningskraft er det en stor hjælp at have den gode dialog og sparring, som vi har med stabsfunktionerne i hovedsædet og Markedspladsen i Faaborg. Den store fælles indsats gør det muligt at levere den gode service til vores kunder."

Udvikling og trivsel

Vi tager hånd om vores medarbejderes udvikling og trivsel. Og for de medarbejdere der har lysten og evnerne til det, er der rig mulighed for at få nye udfordringer. 

Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med udvikling og uddannelse.

Udviklingssamtale med nærmeste leder
Som medarbejder i sparekassen er du sikret en årlig udviklingssamtale med din nærmeste leder. Her taler I om dine arbejdsopgaver og kompetencer, og I lægger sammen en plan for din videre udvikling.

Samtidig afholder vi en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt sparekassens medarbejdere, så vi ved, om der er særlige fokusområder, vi skal arbejde med - til gavn for både medarbejdere og sparekassen.

Karrieresamtaler
Vi tilbyder sparekassens medarbejdere samtaler om ønsker og drømme for den fremtidige karriere. Hos os er der gode muligheder, hvis man har lyst til at prøve noget nyt - enten i form af jobskifte eller inden for rammerne af det samme job eller i den samme afdeling. Vi tager hensyn til, at man i forskellige dele af sit liv har forskellige udviklingsbehov og karriereønsker.

Finanselev og -trainee
I sparekassen tager vi et stort ansvar i forhold til at uddanne elever og finansøkonomer. Vi uddanner hvert år en stor gruppe mennesker til en fremtid i den finansielle sektor.

 Som finanselev eller -trainee i sparekassen kombinerer du teori med praksis. Sideløbende med din uddannelse bliver du tilknyttet en af vores filialer, hvor du tager aktiv del i vores arbejde med kunderne. Efter endt uddannelse kan der være mulighed for, at du bliver fastansat hos os. 

Læs mere om at være elev og trainee i sparekassen.

Kompetenceudvikling
Vi har fokus på kompetenceudvikling, så du løbende kan dygtiggøre dig, og vi sikrer et højt fagligt niveau i sparekassen. Det kan for eksempel være i form af uddannelsesforløb og certificering.

Lederuddannelse
God ledelse er afgørende for, at vores medarbejdere trives, at kommende medarbejdere vælger sparekassen, og at vi som virksomhed når vores mål. Vi uddanner vores ledere og sikrer, at deres værktøjskasse er opdateret. Vi måler løbende på medarbejdernes tilfredshed med deres ledere.

Ledertrainee
Sparekassens dygtige talenter får mulighed for at gennemgå et forløb på to år som ledertrainee. Her prøver de kræfter med en lederstilling og får sideløbende den rette uddannelse og coaching.

Anja Grønning, assisterende erhvervsrådgiver i sparekassens erhvervscenter

”Sparekassen er altid meget lydhør, hvis man ønsker at udvikle sig eller prøve kræfter i for eksempel en anden afdeling eller stilling. Det giver motivation og engagement. Sparekassen er en socialt engageret arbejdsplads med omsorg for medarbejderne”.

Medarbejdergoder

Som medarbejder i sparekassen har man glæde af en række særlige goder.

Glad medarbejder

Overenstkomst
I sparekassen anvender vi standardoverenskomsten, som er indgået mellem FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) og Finansforbundet.

Ferie og orlov

 • 6. ferieuge
 • 5 omsorgsdage
 • 3 ¼ % ferietillæg
 • Frihed ved særlige mærkedage
 • Mulighed for børnepasnings- og uddannelsesorlov
 • Mulighed for deltid
 • Mulighed for seniorordning

Arbejdstid
Som udgangspunkt er arbejdstiden 37 timer om ugen, og alle medarbejdere har 30 minutters egenbetalt frokostpause.

Andre goder og fordele

 • Mulighed for efter- og videreuddannelse
 • Frugtordning og kaffe, te med videre
 • Frihed ved læge- og tandlægebesøg
 • Mulighed for sociale arrangementer gennem sparekassens personaleforening
 • Pensionsordning
 • Gruppelivs- og sundhedsforsikring