Dit stærke lokale alternativ

Sparekassens formål er at bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed med særlig vægt på partnerskaber inden for talentpleje og uddannelse.

Vi går ikke på kompromis med en sund, solid og stabil drift og en markedskonform indtjening, der er sammenlignelig med andre pengeinstitutter i vores størrelse.

Formål før profit
Vi er dog overbeviste om, at der er behov for et stærkt lokalt og regionalt pengeinstitut med en forretningsmodel, der er kendetegnet ved mere end det, der kan sættes to streger under i et regneark. Derfor sætter vi samfundsansvar og kundernes økonomiske tryghed før end den sidst tjente krone.

SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN-KONCERNENS FORMÅL

"Vi vil bidrage til at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed med særlig vægt på partnerskaber inden for talentpleje og uddannelse."

Vi er, vi bliver, og vi udvikler

Sparekassens strategi er at opretholde, udvikle og udbygge det eksisterende filialnet på Sjælland og Fyn.

Kort Sjælland og Fyn Sparekassens filialer - med rød markering hvor vi er det eneste tilbageværende pengeinstitut.

Vores filialer finder du lokalt nede om hjørnet i vores geografiske markedsområde fra Middelfart i vest til Dragør i øst - både på land og i by.

Ingen eksotiske skattely
Til gengæld har vi ingen filialer eller samarbejdspartnere i diverse eksotiske skattely som Cayman Island, Seycehllerne eller Panama.

Vi er, vi bliver, og vi udvikler lokalt, og vi arbejder aktivt og engageret på at skabe og understøtte et rigt liv, hvor vores logo lyser op.

Derfor lukker vi ikke filialer - heller ikke i de lokalsamfund, hvor vi er det eneste tilbageværende pengeinstitut.

Det har afgørende betydning for både privatpersoner og erhvervsliv - ikke mindst i de mindre byer - at der fortsat findes en beslutningsdygtig finansieringskilde lokalt, der engagerer sig i lokalområdet, og som kender livsvilkårene.  

Nye filialer på vej 
I 2016 har sparekassen slået dørene op for nye filialer i Nyborg og Vanløse, ligesom vi har åbnet et såkaldt Hot-Spot i Hundested. I 2017 åbner vi en filial i Helsingør og en i Frederiksværk.

Find din lokale filial

Sparekassens historie

Til glæde og gavn for lokalområdet siden 1846.

 Sparekassen grundlægges
 
 
1846: Sparekassen blev stiftet i Faaborg den 8. oktober 1846, hvor 24 af byens borgere hver indskød 25 rigsdaler som garantikapital i den nye sparekasse, der fik navnet Faaborg Spare- og Laanekasse. 

Hele Fyns lokale sparekasse
2013: Sparekassen Faaborg (nu Sparekassen Fyn) opkøbes af Sparekassen Sjælland og drives videre som selvstændigt datterselskab i Sparekassen Sjælland-koncernen. Formålet er at fremtidssikre sparekassen. En mission som lykkedes og sparekassen står i dag på et solidt økonomisk fundament.  
 

Sparekassen er og bliver også i de mindre lokalområder
 
2015: Sparekassen går mod strømmen og åbner nye filialer på Fyn. Sparekassens nyeste filial ligger i hjertet af Langeskov, hvor vi er det eneste pengeinstitut i byen.    

1846

2016


  

Vokseværk i sparekassen 
1988: Sparekassen opkøber Haandværker-Sparekassen Assens og styrker sparekassens position mod nord. Siden er også dele af Varde Bank og Ryslinge Andelskasse blevet en del af sparekassen.


  

Nyt navn og nyt logo - samme velkendte værdier
2014: Sparekassen Faaborg bliver til Sparekassen Fyn og et nyt logo - en moderne abstraktion af det gamle sparekasse-S - ser dagens lys.
  

  

 


Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland slår sig sammen 

2016: Fra 2013 til 2016 drives Sparekassen Fyn som et datterselskab af Sparekassen Sjælland. Februar 2016 offentliggøres det, at de to sparekasser sammenlægges under det fælles navn Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, men de to velkendte navnetræk Sparekassen Fyn og Sparekassen Sjælland bibeholdes.

 

Per og Mette Sørensen, privat- og erhvervskunder

"Sparekassen er en god sparringspartner for os - både som privat- og erhvervskunder."

Alle er velkomne

Alle er velkomne i sparekassen uanset alder og økonomiske vilkår.

Mere end 140.000 privatkunder har valgt sparekassen - og 10.000 nye kom til i 2015. Det skyldes blandt andet, at vi sætter en ære i at være der for vores kunder - både i medgang og modgang og når livet går sin vante gang.

Og at vi altid strækker os langt for at tilbyde attraktive priser og produkter, hurtig ekspedition, gennemskuelige vilkår og nærværende, kompetent og lokal rådgivning om ind- og udlånsforretning, opsparing, bolig, pension, private banking, forsikringer og formueforvaltning.

Vi er også erhvervslivets lokale alternativ
Sparekassens erhvervskunder har også fordel af, at vi er et stærkt lokalt pengeinstitut med korte beslutningsveje og en enkel forretningside, der bygger på nærhed, dialog og hurtig ekspedition.

Intet er for småt - og vi har rådgivere med indsigt i og specifik viden om små og mellemstore virksomheder og erhverv i alle brancher - også landbruget. 

Kig forbi din lokale sparekassefilial for at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig eller din virksomhed.

Find filial 

Sparekassen støtter talentpleje og unges muligheder for uddannelse

I sparekassen ønsker vi at bidrage til at sikre børn og unge en solid uddannelse at bygge fremtiden på. Samtidig skal vi have øje på og bakke op omkring de særlige talenter og talentmiljøer, der lyser op. 

Lokale partnerskaber 
Sparekassen har derfor dedikeret en betydelig del af vores sponsorkroner til talentpleje og -udvikling samt uddannelse via partnerskaber med foreninger, talentmiljøer og uddannelsesinstitutioner i vores markedsområde.

Vi involverer os aktivt i de lokalsamfund, vi er en del af. Og håbet er, at vores kunder og samarbejdspartnere føler, at de får lidt ekstra i sparekassen, fordi vi interesserer os for livsvilkårene lokalt, hvor vi er. 

Vi siger nej til spekulation

Vidste du, at sparekassen har fravalgt spekulative produkter, bonusordninger og aktieoptioner?

For at sikre vores kunders interesser har hverken bestyrelse, direktion, ledelse, rådgivere eller andre i sparekassen salgsrelaterede bonusordninger eller aktieoptioner, der kan så tvivl om den rådgivning, vi yder. Det mener vi er sund fornuft.

Desuden ønsker vi at drive en sund, enkel og gennemskuelig forretning, der dækker vores kunder ind i hverdagen på tryg vis. Derfor har vi fravalgt en lang række særligt risikable og uigennemskuelige spekulative produkter.

Vi siger:

  • Nej til salgsrelaterede bonusordninger
  • Nej til salgsoptioner
  • Nej til investeringskreditter og aktieudlån
  • Nej til spekulative og risikable rente- og valutaswaps
  • Nej til spekulativ finansiering i udenlandsk valuta
  • Nej til komplekse og uigennemskuelige investeringsprodukter.